មនុស្ស

ជំនួញអន្តរជាតិគឺជាអាជីវកម្មដែលមានភាពស្មុគស្មាញ និងប្រកួតប្រជែងដែលត្រូវជួបប្រទះ។ ពីការកំណត់នូវទីផ្សារត្រឹមត្រូវទៅដល់ការសម្រេចនូវការលក់ និងការដឹកជញ្ជូនទៅឱ្យអតិថិជនរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក តម្រូវឱ្យមានមនុស្សត្រឹមត្រូវ។ នៅ HTG យើងជួលក្រុមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈស្វាហាប់ និងមានការលះបង់ខ្ពស់លំដាប់អន្តរជាតិដែលធ្វើការជាមួយគ្នា ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជនរបស់យើងនូវផលិតផលត្រឹមត្រូវក្នុងតម្លៃល្អបំផុត ជាមួយកម្រិតសេវាកម្មអាចទៅរួចខ្ពស់បំផុត។ មនុស្សរបស់យើងមានជំនាញ និងចំណេះដឹងជាក់លាក់ក្នុងផ្នែកខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យប្រាកដថា អ្នកឯកទេសដែលមានការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងខ្ពស់តាមដាននូវរាល់ជំហាននៃអាជីវកម្មនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើង៖

  • ផ្នែកលក់ និងទិញ
  • ផ្នែកដឹកជញ្ជូនទំនិញ
  • ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន
  • ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • ផ្នែកទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង
  • កិច្ចការផ្នែកច្បាប់
  • ICT
  • ផ្នែកធនធានមនុស្ស

មូលធនមនុស្ស
យើងជឿថា មនុស្សរបស់យើងគឺជាទ្រព្យធនដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើង ដូច្នោះហើយយើងវិនិយោគឥតឈប់ឈរលើការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ នៅពេលនិយោជិកចាប់ផ្តើមជាមួយយើង ពួកគេទទួលបានកម្មវិធីសិក្ខាកាមមួយ ដែលរំលេចនូវវិស័យទាំងអស់នៃជំនួញអន្តរជាតិ។ អំឡុងពេលអាជីពរបស់ពួកគេជាមួយយើង យើងផ្តល់នូវវគ្គសិក្សាភាសា វគ្គសិក្សាការគ្រប់គ្រង និងកម្មវិធីសាកលវិទ្យាល័យពេញលេញ។

 

បានប្តេជ្ញាចិត្ត
សម្ព័ន្ធភាពជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងជាមួយបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យ និងសាលាឧត្តមសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសហូឡង់ បង្កើតនូវឱកាសអាជីព និងការអប់រំសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត។ ដោយការផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការចុះកម្មសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយ និងការចាប់ផ្តើមមុខតំណែងនានា យើងគាំទ្រពួកគេឱ្យធ្វើការចាប់ផ្តើមទៅក្នុងពិភពការងារ។ ការប្តេជ្ញាចិត្តបន្តបន្ទាប់របស់យើងទៅលើសិក្ខាសាលា ការបង្រៀនសម្រាប់ភ្ញៀវ និងសន្និសីទ ជួយយើងធ្វើការចូលរួមចំណែកដល់កម្រិតអប់រំនៃពេលអនាគត។

តាមរយៈការវិនិយោគកំពុងបន្តរបស់យើងលើមនុស្ស យើងមិនគ្រាន់តែធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេ តែយើងថែមទាំងបង្កើតនូវកម្លំាងពលកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យនានា ដែលយើងមានដំណើរការនៅក្នុងនោះ។

អន្តរជាតិ
HTG បានបង្កើតនូវបណ្តាញទូលំទូលាយមួយនៃដៃគូអាជីវកម្មរយៈពេលយូរអង្វែងនៅជុំវិញសកលលោកដែលអាចឱ្យយើងធ្វើសកម្មភាពឆាប់រហ័ស។ និយោជិករបស់យើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវជានិច្ចទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង ដោយតែងតែឈានមួយជំហានទៅមុខដែលធ្វើឱ្យ HTG ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ។